Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Jedná s o návrh kampusu a sídla firmy Y-Soft v poloopuštěném areálu Brno-Pisárky o rozloze 104 900 m. Po dvoudenním průzkumu potřeb vedení a zaměstnanců firmy Y-Soft jsem navrhla kampus, jehož součástí je kromě kancelářských budov Y-Softu také sportovní gymnázium, fitness centrum, park, obytné budovy a dětská i psí školka. Hlavní sídlo Y-Softu jsem navrhla jako kompaktní celek z důvodu jednodušší komunikace mezi odděleními. Snažila jsem se, aby působil lidským měřítkem a vytvářel příjemné pobytové prostory. Konstrukční systém je skeletový z monolitického betonu. Železobetonová kostra bude zateplena minerální vatou a na fasádě se budou střídat pásy oken s otvíravými kolorovanými částmi a obklad z Thermowood.
I have designed the campus and the headquarters of the company Y-Soft. It is situated in area Brno-Pisárky. The whole site is 104 900 m large. We have done a research of the needs of employees and management. I have integrated he results into my project. The designed campus includes Y-Soft’s office buildings, a sport gymnasium, a fitness center, a park, residential buildings and kindergarten. The headquarters of Y-Soft is designed as a compact building for easier communication between departments. I tried to create large building with the human scale and nice spaces to work and relax. I have chosen a skeleton construction made from monolithic concrete. The reinforced concrete frame will be insulated by mineral wool. The facade will be created from the part of windows with colored frame and part covered by Thermowood.
Description
Citation
KOVAŘÍKOVÁ, P. Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (předseda) Ing. Petr Hovořák (člen) Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. Klára Nečadová (člen) Ing. arch. Jaromír Sedlák (člen)
Date of acceptance
2017-05-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO