Předzesilovače pro zpracování biologických signálů

but.committeedoc. Ing. Pavel Legát, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kosina, Ph.D. (člen) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cílem a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále student zodpověděl doplňující otázky: Bude vaše zapojení fungovat i při vyšším napájecím napětí?Jak byste definoval pojem fázová bezpečnost? Jaké jste použil modely (jakou úroveň) pro simulace, které jste prováděl v programu SPICE? Existuje pro uvedené simulace nějaké technologické omezení?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKhateb, Fabiancs
dc.contributor.authorDerishev, Antoncs
dc.contributor.refereeProkop, Romancs
dc.date.accessioned2021-11-12T15:12:33Z
dc.date.available2021-11-12T15:12:33Z
dc.date.created2014cs
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou návrhu a optimalizace zesilovačů v technologii CMOS s nízkým napájecím napětím a nízkou spotřebou. Hlavním zaměřením práce je navrhnout zesilovač pro zesílení biologických signálu. V první části práce je stručný úvod do teorie biologických signálů. Dále práce obsahuje stručný popis metod zpracování biologických signálů a jejich vlastnosti. Důležitou částí práce je popis metod pro snížení napájecí napětí zesilovače. Praktická část této práce je zaměřena na návrh zesilovače s nízkým napájecím napětím a s nízkou spotřebou. Všechny aktivní prvky a příklady aplikací byly ověřeny pomocí PSpice simulací s využitím parametrů technologie 0,18 µm TSMC CMOS. Pro ilustraci chování struktur je v diplomové práci zahrnuty simulační výsledky.cs
dc.description.abstractThe work deals with the design and optimization of amplifiers in CMOS technology with low supply voltage and low power consumption. The main aim is to design an amplifier to amplify the biological signal. The first part is a brief introduction to the theory of biological signals. The work also contains a brief description of the biological signal processing methods and their properties. The important part is the description of the methods to reduce the supply voltage of the amplifier. The practical part of this thesis focuses on the design amplifiers with low supply voltage and low power consumption. All active elements and application examples have been verified by PSpice simulator using the 0.18 µm TSMC CMOS parameters. Simulated plots are included in this thesis to illustrate behavior of structures.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationDERISHEV, A. Předzesilovače pro zpracování biologických signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other74231cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32176
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCMOS technologiecs
dc.subjectdiferenciální rozdílový zesilovačcs
dc.subjectbiologický signálcs
dc.subjectnízké napájecí napětícs
dc.subjectnízký příkoncs
dc.subjectCMOS technologyen
dc.subjectdifferential difference amplifieren
dc.subjectbiological signalen
dc.subjectlow supply voltageen
dc.subjectlow power consumptionen
dc.titlePředzesilovače pro zpracování biologických signálůcs
dc.title.alternativePreamplifier for biological signals processingen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2015-06-15-07:22:58cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid74231en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:12:33en
sync.item.modts2021.11.12 15:16:38en
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_74231.html
Size:
10.01 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_74231.html
Collections