Měření základních parametrů systému LTE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá stručným seznámením se systémem LTE a jeho zpracováním signálu v uplinku a downlinku. Dále je popsáno několik základních parametrů, které musí zařízení dodržovat pro správnou funkci. Tyto parametry jsou rozděleny podle toho, jestli se jedná o vysílač nebo o přijímač. Z těchto parametrů byly vybrány ty, které lze měřit ve školních laboratořích pomocí dostupných přístrojů. Pro měření těchto parametrů byl připraven návod k laboratorní úloze. Dále byl také nachystán vzorový protokol s připravenými tabulkami, pro usnadnění zaznamenání naměřených výsledků.
This thesis deals with brief introduction to LTE system and processing of signal in uplink and downlink. There is also presented some basic parameters that must be met for correctly working equipment in system. These parameters are divided for transmitter and receiver. From these parameters were chosen those, which can be measured in school labs with available measurement devices. For measuring these parameters were created instructions. For easier record of measured data was prepared protocol with blank tables.
Description
Citation
HOCZ, J. Měření základních parametrů systému LTE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise Otázky: Oponent: Otázka: V sekci 3.2.3 Selektivita sousedního kanálu na straně 24 uvádíte pojmy velké a malé pokrytí, přičemž jsou k těmto pojmům přiděleny hodnoty -52 dBm pro velké pokrytí a -44 dBm pro malé pokrytí. Můžete ilustrovat pojem velké a malé pokrytí na příkladu a vysvětlit, co číselné hodnoty v dBm v tomto případě znamenají? Student dostatečně odpovídá prof. Raida Otázka: Kolik mW je 10 dBm Student s pomocí odpovídá správně doc. Frýza Otázka: Jaké parametry by se měly měřit v laboratorní úloze? Student vyjmenovává měřené parametry a objasňuje doplňující dotazy Ing. Dřínovský Otázka: Který z výkonů -95.7dBm a -87dBm je větší? Student správně odpovídá Otázka: Proč je u většího výkonu uvedeno menší pokrytí? Student s nejistotou odpovídá a odkazuje se na specifikaci LTE doc. Frýza Otázka: Jaké je zpracování signálu v uplinku a downlinku? Student kreslí frekvenční spektrum a neúspěšně se snaží vysvětlit rozdíl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO