MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Navržený objekt doplňuje uliční frontu a reaguje na okolní zástavbu jak prostorovým pojetím, tak i hmotným ztvárněním. Prvotní myšlenkou bylo podpořit v okolí nepravidelnou zástavbu. Prostorově ji obohatit a využít volnosti, kterou nám nábřeží nabízí. Druhým cílem bylo doplnit nábřeží tvořené dominantou sokolovny. Proto byla zvolena jednoduchá a objemná hmota, která svou částí vystupuje nad komunikaci. Prosklený parter ustupuje dovnitř a vytváří tak dostatek prostoru před objektem. Aby bylo dosaženo čistoty objektu, byla navržena sjednocující textilní fasáda, která zajišťuje výhled na okolí, ale brání pohledu dovnitř. V místě okenní otvorů jsou navrženy okenice potažené touto textilií, jenž lze ovládat elektronicky a v letních dnech využít jako markýzu. Na celém objektu se střídají materiály jako sklo, textil a bílá omítka.
The proposed building complements the street front, and responds to the surrounding buildings as spatial concepts, and substantive representation. The original idea was to promote around the irregular buildings. Spatially and use it to enrich freedom, which we offer waterfront. The second goal was to complete the waterfront landmark formed gymnasium. Was therefore chosen a simple and bulky mass, which for its part, acts of communication. Glassed-in stall disappears inside, creating enough space in front of the building. To achieve the purity of the building was proposed unifying fabric facade, which provides views of the surroundings, but he denies it by looking inward. In the window openings are proposed shutters covered by fabric, which can be controlled electronically and the summer days to use as a hood. Throughout the building alternate materials such as glass, textiles and white plaster.
Description
Citation
PONČÍK, M. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. arch. František Šmédek (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2010-05-25
Defence
Student prezentoval svoji práci, zodpověděl dotazy a připomínky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO