Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti a následné návrhy na její zlepšení, pomocí jednotlivých metod finanční analýzy (zejména horizontální a vertikální analýzy, analýzy rozdílových a poměrových ukazatelů) a SWOT analýzu. Teoretická část vymezuje metody finanční analýzy, které jsou aplikované v praktické části a na jejich základě jsou zjištěny silné a slabé stránky podniku. Dle výsledků provedené finanční analýzy jsou poté navržena opatření na zlepšení finanční situace v podniku.
This dissertation is aimed on the evaluation of financial situation of selected company followed by proposals to its improvement, by using single methods of financial analysis (particulary horizontal and vertical analysis, differential and ratio index analysis) and SWOT analysis. Theoretical part defines methods of financial analysis, which are applicated in the practical part, and on their bases are detected strong and weak parts of the company. According to results of accomplished analysis are proposed arrangements to financial improvement in the company.
Description
Citation
HÁNA, R. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Vysvětlete návrhy ve vaší práci - snížení krátkodobých závazků, snížení výroby. - Zodpovězeno. Mgr. Veronika Novotná PhD. - Jak jste došel k rozhodnutí o kolik snížit zásobu? - Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO