Studie úpravny vody z povrchového zdroje

but.committeedoc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Světlana Moravčíková - tajemník, Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen, Ing. Petr Baránek - člen, Ing. Pavel Mikulášek - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Souvislost návrhu úpravny vody s výkonem úpravny a potřebou vody. Odpověď: Otázka: Likvidace vločkového mraku z čiřičů. Odpověď: Otázka: Preferovaná varianta úpravy. Odpověď: Otázka: Proč byla zvolena tlaková filtrace? Odpověď: Otázka: Ekonomické hledisko. Odpověď:cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBiela, Renatacs
dc.contributor.authorInwald, Petrcs
dc.contributor.refereeLátal,, Milancs
dc.date.accessioned2021-11-12T08:11:14Z
dc.date.available2021-11-12T08:11:14Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractPrvní část práce se věnuje zdrojům vody a metodám úpravy surové vody na pitnou. V této části jsou detailněji popsány technologie využívané k dvoustupňové úpravě vody z povrchového zdroje. Druhá část práce se zabývá studií nové úpravny pitné vody z povrchového zdroje pro město Adamov. V práci je zdokumentován současný stav stávající úpravny vody a popsána její technologická linka s návrhovým průtokem Q = 30 l s-1. V další části je proveden návrh dvou variant nové technologické linky s návrhovým průtokem Q = 10 l s-1. První variantou je jednostupňová úprava vody s tlakovými filtry jako hlavním separačním stupněm. Pro druhou variantu je navržena dvoustupňová úprava vody, při které jsou prvním stupněm separace čiřiče a druhým stupněm tlakové filtry. Součástí práce je výkresová dokumentace tlakových filtrů a čiřičů, stejně jako technologická a výšková schémata obou navržených variant.cs
dc.description.abstractThe first part of the thesis deals with water sources and methods of drinkable water treatment. This section describes the technologies used for two-stage water treatment from a surface source. The second part deals with study of the new drinking water treatment plant from a surface source for Adamov town. The work documents the current state of the existing water treatment plant and describes used technology with a design flow Q = 30 l s-1. In the next part of thesis is design of two variations of new technological line with a design flow Q = 10 l s-1. The first variation is one-stage water treatment with pressure filters as the main separation stage. Two-stage water treatment is designed for the second variation, in which the first stage of separation are clarifiers and the second stage are pressure filters. Thesis includes drawing documentation of designed pressure filters and clarifiers, technological and height scheme of both variations.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationINWALD, P. Studie úpravny vody z povrchového zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other134027cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195993
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúprava vodycs
dc.subjectpovrchový zdroj vodycs
dc.subjectčiřičcs
dc.subjecttlakový filtrcs
dc.subjectstudie úpravny vodycs
dc.subjectwater treatmenten
dc.subjectsurface water sourceen
dc.subjectclarifieren
dc.subjectpressure filteren
dc.subjectstudy of water treatment planten
dc.titleStudie úpravny vody z povrchového zdrojecs
dc.title.alternativeStudy of water treatment plant from surface sourceen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-02-01cs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:43cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid134027en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:11:13en
sync.item.modts2021.11.12 08:19:06en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
798.56 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-55805.pdf
Size:
61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-55805.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-55804.pdf
Size:
70.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-55804.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_134027.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_134027.html
Collections