Procesy kontaktního poškození ložiskových materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je pojednání o procesech kontaktního poškození ložisek a jejich materiálů, rozbor jednotlivých druhů degradace materiálu, kontaktní únavová pevnost a způsoby jejího měření. Závěrem práce jsou rozebrány směry budoucího vývoje v optimalizaci ložisek.
The focus of this bachelor’s thesis is treatise on processes of contact failures of bearings and theirs materials analyse type of degradation processes of material, contact fatigue strength and means of metering. In fine of bachelor’s thesis are given development of future tendencies in optimalization of bearings.
Description
Citation
CHALOUPKA, P. Procesy kontaktního poškození ložiskových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO