Tlakové nádoby tlakovodních reaktorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma tlakové nádoby tlakovodních reaktorů. Dále provést přehled jednotlivých konstrukčních řešeních tlakové nádoby tlakovodního reaktoru. Práce je rozdělena do 5 kapitol, obsahuje 1 tabulku, 9 obrázků.Teoretická část je věnována historii jaderné energetiky a samotného vývoje ve světe. Dále jsou popsány jednotlivá rozdělení jadrových reaktorů. Závěr teoretické části je tvořen detailním popisem tlakové nádoby a samotného tlakovodního reaktoru. V praktické části byla vytvořena konstrukce 3D modelu sestavy a jeho úprava v programu Catia V5. Celkový model je složen z hlavní sestavy, a to těla reaktoru a podsestav, které byly postupně dosazovány.
The aim of this bachelor thesis is the development of research on the topic of the pressure vessels of pressurized water reactors. Next is to outline the various design solutions of pressure vessels of pressurized water reactor. The thesis is divided into five chapters, contains 1 chart and 7 graphics. The theoretical part is dedicated to the history of nuclear energy and the development itself in the world. The description of the classifications of nuclear reactors is also included in the theoretical part. Summary of the theoretical part consists of a detailed description of the pressure vessel and pressurized water reactor itself. Practical part of this thesis contains the design of 3D assembly model and its modification in the program Catia V5. The overall model is composed of a main assembly, namely the body of the reactor and sub-assemblies, which were gradually installed.
Description
Citation
HORVÁTH, R. Tlakové nádoby tlakovodních reaktorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO