Automatizované testování chování protokolového zásobníku OS Linux ve stavu zahlcení sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá štúdiom a simuláciou zahltenej siete v laboratorných podmienkach a následne automatizovaným testovaním protokolového zásobníka v operačnom systéme Linux na tejto sieti. Na základe sady experimentov zistíme, aký dopad na správanie protokolového zasobníku má zahltenie siete. Následne bude popísaný spôsob simulácie a emulácie takejto siete fyzickým zariadením. Výstupom tejto práce budú rôzne konfigurácie strojov a emulátorov pre zahltenie siete, a k ním priložená sada meraní s vyhodnotením výsledkov. Tieto konfigurácie budú použité v automatizovanom testovaní jadra operačného systému Linux, aby sa chyby vo vývoji a pri implementácii sieťových protokolov a ovládačov pre sieťové karty našli rýchlejšie.
This thesis is focused on observing and simulating network congestion in laboratory conditions, and on automated testing of the protocol stack in the Linux operating system during network congestion. We perform a set of experiments to find the impact of network congestion on the protocol stack. The simulation and emulation method of this network using physical device will be described. The outcome of this thesis are various configurations of devices and emulators for network congestion together with measurements and evaluation of results. These configurations will be used for automated testing of the kernel of the Linux operating system to catch development errors, network protocol stack errors and card driver error earlier.
Description
Citation
TOMAŠOV, A. Automatizované testování chování protokolového zásobníku OS Linux ve stavu zahlcení sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A". Otázky u obhajoby: Byla hlášena nalezená regrese u TCP protokolu v RHEL-7.5? Nízký výkon u UDP přenosu je v práci přikládán fragmentaci. Při velikosti paketu 1480B nicméně k fragmentaci nedochází a přesto je změřená propustnost malá. Proč je tedy výkon UDP tak nízký?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO