Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno další otázky: dr. Novák - Který z Vašich návrhů hodnotíte jako nejpřínosnější? Představuje zavedení EET pro společnost hrozbu/příležitost? - zodpovězeno dr. Hornungová - Porovnala jste různé software pro účetnictví, např. Pohoda? Jak jste určila cílovou oblast, zjišťovala jste zájem v té oblasti? - zodpovězeno doc. Žižlavský - Navrhujete využití skonta, propočítala jste tuto variantu, porovnala jste s marží? - zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorStrnadová, Michalacs
dc.contributor.authorPisařovicová, Kláracs
dc.contributor.refereePapoušková, Martinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:53Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Solitea Česká republika, a.s. Výsledků hodnocení situace podniku bylo dosaženo aplikací metod finanční analýzy a údaje potřebné pro jednotlivé metody byly získány z účetních výkazů z období let 2013-2017. Práce obsahuje tři stěžejní části. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou následně aplikována ve druhé, praktické části. Na základě získaných výsledků z analýzy jsou ve třetí části práce navrhnuty řešení pro zlepšení stávající situace.cs
dc.description.abstractThe present bachelor thesis is focused on the financial situation of Solitea Czech Republic, a.s. The results of the evaluation of the company's situation were achieved by applying the methods of financial analysis and the data needed for the individual methods were obtained from the financial statements from the period 2013-2017. The work contains three main parts. The first part contains the theoretical starting points, which are subsequently applied in the second, practical part. Based on the results obtained from the analysis, the third part of the thesis proposes solutions for improving the current situation.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationPISAŘOVICOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110593cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82879
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsoustavy ukazatelůcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectdifferential indicatorsen
dc.subjectratiosen
dc.subjectindicator setsen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid110593en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:01:43en
sync.item.modts2021.11.12 18:34:56en
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_110593.html
Size:
5.99 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_110593.html
Collections