Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Solitea Česká republika, a.s. Výsledků hodnocení situace podniku bylo dosaženo aplikací metod finanční analýzy a údaje potřebné pro jednotlivé metody byly získány z účetních výkazů z období let 2013-2017. Práce obsahuje tři stěžejní části. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou následně aplikována ve druhé, praktické části. Na základě získaných výsledků z analýzy jsou ve třetí části práce navrhnuty řešení pro zlepšení stávající situace.
The present bachelor thesis is focused on the financial situation of Solitea Czech Republic, a.s. The results of the evaluation of the company's situation were achieved by applying the methods of financial analysis and the data needed for the individual methods were obtained from the financial statements from the period 2013-2017. The work contains three main parts. The first part contains the theoretical starting points, which are subsequently applied in the second, practical part. Based on the results obtained from the analysis, the third part of the thesis proposes solutions for improving the current situation.
Description
Citation
PISAŘOVICOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno další otázky: dr. Novák - Který z Vašich návrhů hodnotíte jako nejpřínosnější? Představuje zavedení EET pro společnost hrozbu/příležitost? - zodpovězeno dr. Hornungová - Porovnala jste různé software pro účetnictví, např. Pohoda? Jak jste určila cílovou oblast, zjišťovala jste zájem v té oblasti? - zodpovězeno doc. Žižlavský - Navrhujete využití skonta, propočítala jste tuto variantu, porovnala jste s marží? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO