Konstrukční návrh modulárních prvků pro akustická měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť modulárne prvky, ktoré umožnia jednoduché a rýchle vymedzenie bodov akustického merania v priestore. Na vyriešenie tohto problému bola použitá konštrukcia so štyrmi stojkami, medzi ktorými bol napnutý špagát. Pomocou upínacích a vymedzovacích prvkov dokážeme vymedziť body akustického merania v priesečníku vertikálne a horizontálne napnutého špagátu. Konštrukcia z modulárnych prvkov umožňuje vysokú mobilitu konštrukcie, uľahčuje jej prenos a skladovanie a umožňuje meranie rôzne veľkých zdrojov hluku. Vďaka tejto konštrukcii dokážeme rýchlo a presne určiť body akustického merania.
The aim of this bachelor thesis is to design modular elements that will allow a simple and fast definition of acoustic measurement points in space. To solve this problem, a structure with four struts was used, between which the twine was stretched. With the help of clamping and defining elements we can define the points of acoustic measurement at the intersection of vertically and horizontally stretch twine. The construction of modular elements allows high mobility of the structure, facilitates its transmission and storage, and allows the measurement of noise sources of different sizes. Thanks to this design, we can quickly and accurately determine acoustic measurement points.
Description
Citation
FÁBRY, A. Konstrukční návrh modulárních prvků pro akustická měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. David Škaroupka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) V práci uvádíte: „Pri (…) merania akustického výkonu je kľúčovým faktorom správne umiestnenie meracej aparatúry v priestore vzhľadom k meranému zdroju hluku. Nepresnosť alebo vychýlenie z optimálnej polohy sa nepriaznivo podpíše na skreslení výsledkov.“ Z výpočtu vyplynulo, že se vlivem závaží napínajícího „špagát“ „stojka“ ohne a dojde k posunutí jejího konce o 75 mm. Lze tedy předpokládat, že se změní i poloha měřící aparatury. Chtěl bych se zeptat, zda jste tento fakt uvažoval, jestli je možné odhadnout míru zkreslení a jestli to vůbec představuje problém. - zodpovězeno 2) Dále v práci uvádíte, že jste se vhodnou orientací dílů snažil vyhnout tištění podpor. Bylo skutečně možné se vyhnout podporám i u součástí, jako je např. „Zátka – insert“? Součást totiž obsahuje vnitřní dutiny s převisy. Bylo potřeba u součástí provést nějakou formu post-processingu? - zodpovězeno Doc.Svoboda: Jak je ve výkrese řešena přesnost 3D tisku, co definuje tu přesnost? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO