Statická analýza válcové nádrže

but.committeedoc. Ing. Ivan Němec, CSc. - předseda, prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Majda - tajemník, Ing. Aleksei Gerasimov - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. - člen, Ing. Luděk Brdečko, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Eva Kunčáková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Statická analýza válcové nádrže~ reagovala výborně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVlk, Zbyněkcs
dc.contributor.authorFrimlová, Evacs
dc.contributor.refereeMartinásek, Josefcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:05:30Z
dc.date.available2021-11-22T23:05:30Z
dc.description.abstractTato práce se věnuje statické analýze válcové nádrže. Cílem práce je vytvořit výpočetní algoritmy v programu MATLAB, které budou provádět statickou analýzu na idealizovaných modelech válcové nádrže. Těmito modely jsou prutový model a model s plošnými prvky. Práce je rozdělena na několik částí. První část se věnuje zadání tvaru, materiálu a zatížení nádrže. Druhá část se věnuje prutovému modelu, kde jsou uvedeny základní informace o deformační metodě, modelu pro tento výpočet a jeho výpočtu. Další část se věnuje modelu s plošnými prvky, metodě konečných prvků a výpočtu touto metodou. V poslední části jsou uvedeny výsledky z jednotlivých výpočtů a jejich porovnání.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes structural analysis of cylindrical tank. The goal of this thesis is creating a computational algorithm in a software called MATLAB, using which the structural analysis on idealized models of cylindrical tank is solved. These models are the rod model and the model with plane elements. This bachelor thesis is divided in several parts. Firstly, there is defined the structure, material and load of cylyndrical tank. Second part is about rod model, stiffness method and the calculation using this method. Next part is about model with plane elements, finite element method and its calculation. In the last part, there are results from each part and their comparison.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationFRIMLOVÁ, E. Statická analýza válcové nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120944cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179590
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstatická analýzacs
dc.subjectválcová nádržcs
dc.subjectsilocs
dc.subjectdeformační metodacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectRFEMcs
dc.subjectvýpočetní algoritmuscs
dc.subjectstructural analysisen
dc.subjectcylyndric tanken
dc.subjectsiloen
dc.subjectstiffness methoden
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectMATLABen
dc.subjectRFEMen
dc.subjectcomputational algorithmen
dc.titleStatická analýza válcové nádržecs
dc.title.alternativeStatic analysis of the cylindrical tanken
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-01-20:07:14cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid120944en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:05:30en
sync.item.modts2021.11.22 23:13:45en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
683.45 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49690.pdf
Size:
151.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49690.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49580.pdf
Size:
235.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49580.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_120944.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_120944.html
Collections