Optimalizace hlavních podnikových procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace hlavních podnikových procesů v obchodní společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje vybrané metody optimalizace procesů a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje důkladnou analýzu současného stavu hlavních podnikových procesů. Návrh řeší zlepšení procesů v podobě optimalizovaných procesních map pomocí metody ARIS, které poskytují vylepšený model fungování společnosti.
Bachelor thesis deals with the proposal of optimization of core business processes in the company. It specifies what the proces is, defines major differences between process and functional management, describes selected methods of process optimization and compares theoretical knowledge with reality. It contains thorough analysis of the current state of the main business processes. The proposal addresses the improvement of processes as optimized procedural maps while using the ARIS method which provides an improved model of the company.
Description
Citation
GARČÁR, D. Optimalizace hlavních podnikových procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce - odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce - odpovězeno Otázka: doc. Kocmanová Software použitý pro návrh řešení, ekonomické zhodnocení návrhů - částečně odpovězeno Otázka: Ing. Holek Systém pro přijímání zboží - odpovězeno Otázka: Ing. Chvátalová Hodnocení efektivity informačního systému - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO