Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem zaměřený na spokojenost zákazníků firmy Wellness studio Zdeňka. Pomocí dotazníku, jako základního nástroje marketingového výzkumu, zjišťuje spokojenost zákazníků s marketingovým mixem firmy. Na základě získaných informací pomocí dotazování a provedených analýz jsou v této práci navržena doporučení na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníka.
This Bachelor´s Thesis deals with marketing research focused on customers satisfaction of Wellness studio Zdeňka company. A questionnaire is used as the basic instrument of marketing research within this work. The questionnaire concentrates on customers satisfaction with marketing mix of the company. On the basis of gained information from the questionnaire and conducted analyses, this work suggests set of proposals for customer satisfaction improvement.
Description
Citation
MATUŠKOVÁ, R. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jan Solař, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Hibš (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) Ing. Petr Kutěj (člen) JUDr. Dalibor Vaigert (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO