Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní, které umožní ovládat mobilní zařízení bez použití rukou za pomocí kamery. Práce zahrnuje rešerši existujících řešení bezdotykového ovládání počítačových zařízení a technologií počítačového vidění relevantních k tomuto tématu. Výstupem praktické části je aplikace pro systém Android sloužící jako webový prohlížeč, který lze ovládat výhradně pohyby obličeje a hlasem.
This Bachelor thesis deals with development of user interface which will allow to control mobile device using camera and without use of hands. Thesis includes research on existing non-contact user interface sollutions and relevat computer vision techlologies. The output of the practical part is Android application which serves as a web browser that can be controlled exclusively by facial movements and voice.
Description
Citation
JELÍNEK, D. Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO