Vytvoření databáze gestikulací obličejů a provedení experimentů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá metodami používanými v nástrojích pro rozpoznávání osob podle obličejů. Zaměřuje se na faktor změny výrazu obličeje, který tento proces ovlivňuje. Zabývá se tvorbou databáze gestikulací pro testování toho faktoru. Další část práce popisuje tvorbu různých snímků gestikulací obličejů pomocí softwarového nástroje a testování. Z experimentů popsaných v této práci vyplývají závěry, které hodnotí závažnost tohoto problému a navrhují jeho řešení.
This paper describes methods used in tools for recognition persons by faces. (face recognition). It focuses on change of face expression factor, which influence this process. This paper deals with creation of the database with different face gestures for testing recognition of faces affected by this factor. Next part was creation pictures of different face gestures by the help of software and their tests. Conclusions of the experiment mentioned in this paper reflect weightiness of this problem and suggests possible resolution.
Description
Citation
MAREŠOVÁ, M. Vytvoření databáze gestikulací obličejů a provedení experimentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO