Použití termokamery v technické praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
This paper investigates the use of thermocamera in technical segment for measuring optical and physical parameters of materials. The measuring of emissivity, conductance and thermal resistance are written.
Článek se zabývá využitím termokamery v technologickém odvětví pro měření optických a fyzikálních vlastností materiálů. Jsou zde popsány metody měření emisivity, součinitele tepelné vodivosti kovů a tepelného odporu chladiče. Popisuje návrh a provedené experimenty, které byly provedeny pro demonstraci těchto netradičních měření.
Description
Citation
Elektrorevue. 2011, vol. 13, č. 1, s. 1-5. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2011 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO