Vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra za podpory dotace ze strukturálního fondu EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se věnuje vybudování centra a činnosti v oblasti fyzioterapie a získání dotace ze strukturálního fondu Evropské unie a náležitostmi s tím spojené. Prolíná praktickou část tvorby žádosti včetně všech částí žádosti samotné s teoretickými otázkami, ke kterým je potřeba přihlédnout.
This work is devoted to establishing a center and activity in the field of physiotherapy and obtaining a grant from European Union structural fund and conditions associated with it. Blends the practical part of the application, including all parts of the application itself with theoretical issues which need to taken into account.
Description
Citation
GIRGLEOVÁ, K. Vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra za podpory dotace ze strukturálního fondu EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Průdek (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázka vedoucího práce: Není kladena Otázka oponenta práce: Odpovězeno v plném rozsahu Ing. Žižlavský: Uvažujete s možností, že podnik dotaci nezíská? Odpovězeno v plném rozsahu JUDr. Svoboda: Kdo kontroluje, zda byly dodrženy podmínky dotace? Odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO