Rekordní let Františka Nováka Brno – Kulunda z r. 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je věnovaná rekordnímu letu Františka Nováka Brno–Kulunda z roku 1956 a naplánování etapového letu do stejné destinace. V první části je popsán samotný rekordní let včetně popisu letounu M-1C Sokol. Dále práce pokračuje naplánováním etapového letu s letounem Zlín Z 126. Jednotlivé etapy letu jsou plánované s ohledem na výkonnostní parametry letounu a legislativy jednotlivých zemí na trase Brno–Kulunda pro rok 2016. Závěrečná část práce se zabývá stanovením optimálního období pro provedení letu na základě geografického, klimatografického a meteorologického rozboru.
This bachelor thesis is devoted to a record flight of Frantisek Novak from Brno to Kulunda in 1956 and planning of the stage flight to the same destination. The first part of thesis describes the actual record flight including the description of the aircraft M-1C Sokol. Following part is focused on the planning of the stage flight from Brno to Kulunda by the aircraft Zlin Z 126. Individual stages of the flight are planned with the respect to the performance characteristics of the above mentioned aircraft and the legislation of each country on the route from Brno to Kulunda effective in 2016. The final part of the thesis deals with the determination of the optimal period for implementing the flight on the basis of geographical, meteorological and climatographical analysis.
Description
Citation
PETR, J. Rekordní let Františka Nováka Brno – Kulunda z r. 1956 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Rada (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO