Studie průběhu zakázky obchodním podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na studii průběhu zakázky zvoleným obchodním podnikem. Ve své práci se nejprve zabývám teoretickou částí. Poté představuji společnost LX servis Group s.r.o. a provádím jeho analýzu. Na základě získaných informací navrhuji zlepšení, která povedou ke zvýšení kvality nabízených služeb, zkrácení doby realizace a snížení nákladů.
The bachelor thesis is focused on study of contract award in selected business company. In my thesis I deal with a therotical part first. Then I introduce company LX servis Group s.r.o. and I analyze it. After getting necessary informations I suggest improvements to raise kvality of offered services, to curtailment time of realization and reduce costs.
Description
Citation
LESONICKÝ, M. Studie průběhu zakázky obchodním podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
otázka vedoucího - odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno Dr. Videcká - Neuvažoval jste o vytvoření metodiky pro výběr dodavatelů? - neodpovězeno Kdo montuje dveře? - odpovězeno s výhradami Dr. Neuwirth - Kde jste získal data pro analýzu? - odpovězeno s výhradami Na základě čeho jste vybral vítěznou firmu? - neodpovězeno doc. Dvořák - Porovnejte materiál využitý pro zhotovení dveří. - odpovězeno částečně
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO