Návrh marketingového mixu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix konkrétní společnosti. Teoretická kapitola obsahuje seznámení s marketingovým prostředím a jednotlivými nástroji marketingového mixu. V analytické kapitole je provedena analýza aktuálního stavu konkrétní společnosti a analýza marketingového prostředí. Návrhová kapitola obsahuje doporučení vedoucí ke zlepšení situace vybrané společnosti.
The bachelor’s thesis is focused on a marketing mix of a particular company. The theoretical chapter contains a familiarization with a marketing environment and component instruments of a marketing mix. In the analytical chapter, there is performed an analysis of the particular company’s present situation and an analysis of the marketing environment. The proposal chapter contains recommendations leading to an improvement of the chosen company’s situation.
Description
Citation
RAMBOUSKOVÁ, I. Návrh marketingového mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Novák: Jak byste navrhovala řešit situaci z pohledu časového a finančního, aby měl zaměstnanec motivaci řešit nějaké dotazy se zákazníky na FB i v době mimo pracovní dobu? zodpovězeno Ing. Doubravský: Jaký je typ zákazníků z pohledu společnosti? zodpovězeno prof. Režňáková: U kolika zákazníků jste ověřovala poptávku? Na základě čeho jste stanovila odhad nových zákazníků na počet 21? Co znamená STEET analýza? Co znamená výraz "příznivá cena"? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO