Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze

but.committeeprof. RNDr. Milan Češka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste v učení detektoru nechal tak velký prostor pro lidské zásahy? Jak dlouho trvalo vytvoření klasifikátorů a kolik to obnášelo lidské práce?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorSpáčil, Pavelcs
dc.contributor.refereeHradiš, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:27:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:27:10Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na téma rozpoznávání dopravních značek v obraze. Popisuje stručně některé používané metody a zaměřuje se hlavně na zvolený postup klasifikace. Ten je zevrubně popsán včetně rozšíření a metody pro vytváření modelů nutných při klasifikaci. V práci je popsána implementace knihovny a demonstračního programu včetně důležitých poznatků zjištěných během vývoje. V závěru práce jsou uvedeny výsledky několika experimentů a možné rozšíření.cs
dc.description.abstractThis work focuses on classification and recognition of traffic signs in image. It describes briefly some used methods a deeply describes chosen system including extensions and method for creating models needed for classification. There's described implementation of library and demonstration program including important pieces of knowledge discovered during development. There're also results of some experiments and possible enhancements in conclusion.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationSPÁČIL, P. Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42520cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54200
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlasifikace a rozpoznávánícs
dc.subjectdopravní značkycs
dc.subjectSVMcs
dc.subjectkaskádový klasifikátorcs
dc.subjectHOGcs
dc.subjectextrakce příznakůcs
dc.subjectLIBSVMcs
dc.subjectintegrální obrazcs
dc.subjectintenzita gradientucs
dc.subjectHSVcs
dc.subjectClassification and recognitionen
dc.subjecttraffic signsen
dc.subjectSVMen
dc.subjectcascade classifieren
dc.subjectHOGen
dc.subjectfeatures extractionen
dc.subjectLIBSVMen
dc.subjectintegral imageen
dc.subjectgradient magnitudeen
dc.subjectHSVen
dc.titleDetekce a rozpoznání dopravních značek v obrazecs
dc.title.alternativeDetection and Recognition of Traffic Signs in Imageen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid42520en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:11:41en
sync.item.modts2021.11.12 16:54:49en
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_42520.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_42520.html
Collections