Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
bydlení v centru, v kontaktu s městským životem i soukromou zelení, pro mladé dům jako bariéra, která odděluje ruch města a klid vnitrobloku dům jako kompaktní hmota, která zceluje linii ulice křížová a citlivě navazuje na nároží, formu a měřítko okolních objektů využívá průhledů a výhledů na okolní kopce
living in the centre, in touch with the urban life and private natural surroundings, for young people, for families... a house as a hedge which isolates from a rush of downtown and gives a serenity of an inside city block a house as a compact substance which is in a harmony with a line of Křížová Street and sensibly melts into a crossroad, is in a harmony with a form and a measure of surrounding objects employs loopholes and views onto surrounding hills
Description
Citation
BARTOŠOVÁ, K. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
2011-08-02
Defence
Studentka představila svoji práci a reagovala na připomínky a podněty oponenta a členů zkušební komise
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO