Buzeni pocitace (WOL) s ATMega

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce podrobně popisuje realizaci zapnutí počítačů v síti pomocí funkce Wake on Lan, implementování www serveru do mikroprocesoru a měření teploty. K tomuto je využito mikroprocesoru ATmega 32, teplotního čidla DS18B20 a ethernetového modulu ENC28J60. V úvodní části jsou popsány jednotlivé komponenty a vysvětlena jejich činnost. Dále jsou zde popsány využívané packety protokol TCP/IP a princip www serveru. V poslední části je popsána realizace www serveru s funkcí Wake on Lan a zobrazováním teploty na internetové stránce serveru.
The bachelor´s thesis describes realization of switch on computers using Wake on Lan function, implementation of web server into the Microcontroller and temperature measurement. For this purpose, it is used microcontroller ATmega 32, temperature sensor DS18B20 and Ethernet module ENC28J60. The introductory chapter describes all components and explains their functions. Following part contains a description of packet protocols TCP/IP and principle of the web server. In the last section, it is described the realization of th web server with funcion Wake on Lan and depicting of the temperature on the web page of the server.
Description
Citation
HOMOLA, S. Buzeni pocitace (WOL) s ATMega [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil členy komise s obsahem své bakalářské práce na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO