Testování bezdrátových modemů ZigBee

but.committeedoc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZkusil jste snížit rychlost na rozhraní počítač - modem v rámci hledání řešení problému aplikace Zmodem, popsaný v kapitole 4.3.2? Spolehlivost řešení navrženého v kapitole 4.5 je diskutabilní, pokud bereme do úvahy možnost výpadku centrální stanice. Bylo by možné řešit sběr dat i distribuovaně? Pokud ano, jaké úpravy by taková změna vyžadovala? Popište vliv mísení na provoz sítě. Jak jste testoval přenosové parametry? Popište vliv zpoždění.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMartinásek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKasper, Robincs
dc.contributor.refereeMolnár, Karolcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:09Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:09Z
dc.date.created2010cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá testováním bezdrátových radiových modemů CDX800. Modemy komunikují v bezlicenčním pásmu 869MHz a jsou založeny na standardu ZigBee. Popisu tohoto standardu je věnována první kapitola. Práce si klade za cíl otestovat modemy podle doporučení RFC2544 a RFC1242 pro testování sítí, které jsou v práci diskutovány. K otestování sítě podle těchto doporučení byly vybrány hardwarové testery Trend Unipro GbE. Testery jsou určeny primárně pro Ethernetové sítě, a proto bylo nutné použít převodníky z Ethernetu na sériovou linku, pomocí které modemy komunikují s ostatními zařízeními. Měření s testery bylo neúspěšné z důvodu nevhodného výběru převodníků. V práci je popsána možná náhrada za tyto převodníky. Dále se práce věnuje otestování modemů z hlediska radiového dosahu na přímou viditelnost a v zástavbě. Pro tento účel byl zvolen servisní program Radwin. V závěru práce je z naměřených parametrů vytvořen návrh sítě pro decentralizované čištění odpadních vod pro obec Podbřezí. Navrhnutá síť je složena z 50 stanic a jednoho řídícího centra.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the testing of wireless radio modems CDX800. Modems communicate in the unlicensed 869MHz band and are based on the ZigBee standard. The first chapter is devoted to the description of this standard. Thesis aims to test the modems according to RFC2544 and RFC1242 recommendations for testing networks, which are discussed in the work. For testing of the network in accordance with those recommendations have been selected hardware testers Trend Unipro GbE. Testers are primarily intended for Ethernet networks, and therefore it was necessary to use converters from Ethernet to serial line which modems use to communicate with other devices. Measurements of the testers were unsuccessful by virtue of inappropriate choice of converters. The work shows potential substitute for these converters. Furthermore, the work deals with testing the modems in terms of radio range on the line of sight and in build-up area. For this purpose was chosen service program Radwin. At the conclusion of the work was created network design for decentralized wastewater treatment for the community Podbřezí from the measured parameters. Designed network is composed of 50 stations and one control center.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKASPER, R. Testování bezdrátových modemů ZigBee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32208cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5755
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectModemcs
dc.subjectZigBeecs
dc.subjecttestcs
dc.subjectdosahcs
dc.subjectstandardcs
dc.subjectkomunikačnícs
dc.subjectrychlost.cs
dc.subjectModemen
dc.subjectZigBeeen
dc.subjecttesten
dc.subjectrangeen
dc.subjectstandarden
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectspeed.en
dc.titleTestování bezdrátových modemů ZigBeecs
dc.title.alternativeTesting of ZigBee wireless modemsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid32208en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:57:32en
sync.item.modts2021.11.12 22:35:58en
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_32208.html
Size:
7.3 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_32208.html
Collections