Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Výsledkem finanční analýzy je soubor hodnot za jednotlivé roky, na které jsou aplikovány statistické metody. Finanční analýza odhalí slabé a silné stránky podniku, na základě kterých budou navržena řešení na zlepšení problémů a situace podniku. Součástí práce je také jednoduchá aplikace vytvořená v programu Microsoft Excel.
Bachelor thesis deals with the analysis of economic indicators using statistical methods. Result of financial analysis is set of values for each of the years, to which there are applied statistical methods. Financial analysis reveals weaknesses and strengths of the company, on the basis of which will be proposed solutions for improving problems and situation of the company. A part of this thesis is also simple Microsoft Excel application.
Description
Citation
KRAYZLOVÁ, L. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing. Tesař - diskuze nad pohledávkami - odpovězeno prof. Dostál - Bude firma reagovat nabídkou také na elektromobily? - odpovězeno Ing. Jordán - diskuze ohledně bionafty - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO