Automatizace výrobních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá uplatněním automatizace ve výrobních systémech, ekonomickými a výrobními hledisky.
This Bachelor thesis is dealing with the use of automatization in manufacturing systems, economical and production aspects.
Description
Citation
NĚMEČEK, L. Automatizace výrobních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student seznámil zkušební komisi s prezentací bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta. Porovnejte náklady na konkrétní součást v různých zemích. Jaký je rozdíl mezi manipulátorem a robotem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO