Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu aplikace za použití matematických a statistických metod. Tato aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Office Excel. Programovacím jazykem aplikace je Visual Basic for Applications. V aplikaci jsou spočítány hodnoty ekonomických ukazatelů a výsledky jsou následně podrobeny matematickým a statistickým metodám. V návrhové části práce jsou na základě těchto analýz uvedena doporučená opatření pro firmu Chempex – HTE, a.s., které by měly pomoci odstranit slabé stránky firmy.
The bachelor thesis is focused on application creation using mathematical and statistical methods. This application is created in Microsoft Office Excel. The application programming language is Visual Basic for Applications. The values of economic indicators are calculated in the application and the results are subsequently subjected to mathematical and statistical methods. Based on these analyzes, the recommended measures for the company Chempex - HTE, a.s., which should help to eliminate the weaknesses of the company, are stated in the design part of the thesis.
Description
Citation
BRZOBOHATÁ, V. Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Martin Konečný (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - Bez dotazů Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Petr Sedlák Jakými nástroji by jste realizovala Váš návrh - Zkrácení doby pohledávek? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO