Návrh řízení a konstrukce robotické ruky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky včetně programu pro desku řízení a PC aplikací pro objektové programování. Řeší, jak vhodně propojit počítač s deskou a jak vytvořit grafické rozhraní pro programování paže. Téma práce vzniklo jako potřeba vytvoření výukové pomůcky pro předměty Počítačové projektování výrob, logistika a ekologie výroby a Technologické projektování a logistika.
This work deals with creating of robotic arm including program for processor and computer interface with graphical programming for robotic arm. It search for solution, how to connect computer with board fittingly and how to create graphical interface for programming of the arm. Topic of this work is originated as the need to create learning tool for school subjects Computer projecting of production, logistic and ecology and Technological projecting and logistic.
Description
Citation
SOBOTA, D. Návrh řízení a konstrukce robotické ruky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Je možnost programovat i šetrné zacházení s objekty? Jakým způsobem by se řešilo náraz robotické ruky s nepředvídanou překážkou? Jaký je nejtěžší hmotnost předmětu, který ruka uzvedne? Jaké jsou možnosti pro manipulaci s kulatými objekty? Je možné programovat současný pohyb v několika osách?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO