Návrh technologie výroby pro součást "kotouč spojky"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Seznámení s hlavními principy spojek a popis základních druhů. Rozbor zadané součásti a návrh vhodného polotovaru. Volba strojů a nářadí k jednotlivým operacím. Sestavení technologického postupu výroby a výpočet strojních časů. Ekonomické vyhodnocení zahrnující náklady na nářadí, kooperace, mzdy dělníků, materiál a energie na provoz strojů.
An introduction to main principles of coupling and description of basic types has been done. An analysis of the given component and a proposal for suitable intermediate was made. A selection of machines and tools for individual operations has been done. A proposition of technologic process and enumeration of machines times was proposed. Economic evaluation containing costs for tools, cooperation, workmen’s wages, intermediate and energy for operating machines has been calculated.
Description
Citation
BOREK, V. Návrh technologie výroby pro součást "kotouč spojky" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Kalkulační vzorec pro jednotlivé sazby v kapitole 4.6. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Náklady na energie. 2) Druhy analýzy pro výrobu, distribuční křivka. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO