Studie optimalizace řízení logistiky opatřování v podniku Výtahy s. r. o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace řízení nákupu v podniku. Ta spočívá v návrhu vytvoření jednotného oddělení nákupu v podnikové struktuře, jeho organizace a fungování. Postupně teoreticky popisuje funkci nákupu jak s hlediska logistiky, tak jeho samotného řízení a pokouší se tyto poznatky realizovat v podnikové praxi, ve které by měly pomoci celý proces nákupu zefektivnit.
This thesis deals with the optimization of purchasing management in the enterprise. This is the proposal for creating a single purchasing department in the corporate structure, its organization and functioning. Gradually theoretically describes the purchase as a logistics point of view, so his actual trial and attempts to implement this knowledge in business practice and makes the whole purchasing process more efficient.
Description
Citation
FRANĚK, P. Studie optimalizace řízení logistiky opatřování v podniku Výtahy s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Mgr. Milada Dittrichová (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO