Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti.“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti města Třebíč. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické práci jsou popsány základní teoretické poznatky z oblasti marketingu v cestovním ruchu. Analytická část se věnuje posouzení současného stavu Třebíče, zahrnuje možnosti financování a stručný popis potenciálu města. Výstupem práce jsou návrhy na rozvoj cestovního ruchu v Třebíči, s tím související zvýšení konkurenceschopnosti regionu a rozvoj podnikatelských aktivit v této oblasti.
This bachelor´s thesis „Development of Tourism in Třebíč and its Impact on Business at this Area.“ is engage to judge conditions for development of tourism in town Třebíč. The analytics part included current state of tourism in Třebíč, possibilities of financing and description of the most attractive places in town. The thesis is divided to three major parts. In theoretical part is defined basic theoretical knowledge of marketing in tourism. The results of this thesis are particular designs of tourism development in town Třebíč.
Description
Citation
ŽAMBERSKÁ, Š. Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Dalibor Vaigert (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Vilma Svojanovská (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázka vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Otázka oponenta práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Ing. Hanušová: Jak široký byl okruh respondentů vašeho dotazníkového šetření? Oslovila jste také hotely? Proč jste neoslovila také židovskou komunitu (tuzemskou i zahraniční), když jsou právě v Třebíči nejstarší židovské památky ve střední Evropě? - zodpovězeno v plném rozsahu. JUDr. Vaigert: Ve své bakalářské práci uvádíte, že v dané oblasti je poměrně vysoká nezaměstnanost. Proč tuto skutečnost řadíte mezi negativa? - zodpovězeno v plném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO