Pivovar v meste – konverzia priemyselného areálu

but.committeeprof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. Klára Selníková (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMléčka, Jancs
dc.contributor.authorBalciarová, Janacs
dc.contributor.refereePolakovič, Štefancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:51:39Z
dc.date.available2018-10-21T20:51:39Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractHlavným cieľom práce je obnova nefunkčného priemyselného areálu bývalých konzervární a znovu zapojenie nevyužívaného a neatraktívneho územia do životného cyklu mesta – nový život – nová energia. Konverzia pozostáva z obnovy bývalej budovy konzervárne na mestský pivovar a obnovy bývalej administratívnej budovy na materskú školu. Pivovar je doplnený o služby ako pivné kúpele, pivné múzeum, pivnú reštauráciu a hotel. Cieľom pivovaru je oživenie tradície pivovarníctva v regióne a obnovenia jeho industriálneho a kultúrneho dedičstva. Spojiť ho s mestom nielen fyzicky ale aj spoločensky a zároveň podporiť dostatočne nevyužitý potenciál rozvoja cestovného ruchu. Región dlhodobo bojuje s nedostatkom miest v materských školách. Pôvodná administratívna budova z roku 1902, ktorá je v súčasnosti takmer nevyužívaná a znehodnotená, má výhodnú polohu z hľadiska dostupnosti a prostredia pre prvotnú výchovu detí – prepojenie s parkom a futbalovým športovým areálom, ktorý s materskými školami aj v súčasnosti úzko spolupracuje. Koncepcia podporuje a zároveň ťaží z urbanistického návrhu revitalizácie priľahlej športovo-rekreačnej zóny, ktorá už v súčasnosti prebieha. Konverziu lokality vnímam ako etapu dotvorenia tohto úseku mesta.cs
dc.description.abstractThe main aim of the work is the conversion of the non-functional industrial site of the former canning factory and re-engagement of unused and unattractive territory into life city cycle - new life - new energy. The conversion consists of restoring a former canning factory building to the city brewery and restoring a former administrative building to a kindergarten. The brewery is complemented by services such as a beer bath, a beer museum, a beer restaurant and a hotel. The aim of the brewery is to revive the tradition of brewing in the region and to restore its industrial and cultural heritage. To connect it with the city not only physically but also socially, while supporting the untapped potential of tourism development. The region has long been struggling with a shortage of nursery schools. The original administrative building from 1902, which is currently almost unused and depreciated, has a favorable location in terms of availability and environment for primary education of children - connection with the park and the football field, which is also closely cooperating with kindergartens. The concept supports and benefits from the urban design of the city's revitalization of the adjacent sports and recreation zone, which is already under way. I see the site conversion as a stage of completing this section of the city.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationBALCIAROVÁ, J. Pivovar v meste – konverzia priemyselného areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.cs
dc.identifier.other108387cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81068
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkonverziacs
dc.subjectpivovarcs
dc.subjectmaterská školacs
dc.subjectconversionen
dc.subjectbreweryen
dc.subjectkindergartenen
dc.titlePivovar v meste – konverzia priemyselného areálucs
dc.title.alternativeBrewery in city – conversion of indrustrial areaen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2018-05-28cs
dcterms.modified2018-05-28-13:40:13cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid108387en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:10:31en
sync.item.modts2021.11.12 15:28:31en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.rar
Size:
37.98 MB
Format:
Unknown data format
Description:
appendix-1.rar
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_108387.html
Size:
8.92 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_108387.html
Collections