Analýza vlivu jednotlivých harmonických složek nebo formantových oblastí na vjem barvy zvuku

but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kříž (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Podle jakého klíče byli vybíráni respondenti? Máte nějakou představu o aplikaci výsledků výzkumu v praxi? – student dostatečně vysvětlil otázky Otázky vedoucího: Jak u vzorků č. 22, 18, 21, 23 změnit buď zvukové ukázky (můžete ukázat spektrogramy?), nebo formulaci otázky, aby respondenti zaujali jednoznačnější a soudržné stanovisko? Nebo jakými dodatečnými otázkami identifikovat, proč je tábor respondentů rozdělen na cca 2 stejně velké skupiny? – student dostatečně vysvětlil otázkycs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAudio inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJirásek, Ondřejcs
dc.contributor.authorKlimeš, Martincs
dc.contributor.refereeIndrák, Michalcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:34Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:34Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá výzkumem vlivu jednotlivých harmonických složek na vjem barvy zvuku. Byla vytvořena aplikace s dotazníkem, ve kterém respondenti posuzovali celkem 29 vzorků na různých bipolárních škálách. Vzorky byly buď vymodelované pomocí aditivní syntézy, nebo vytvořeny upravením hudebních nástrojů. Cílem bylo zkoumat, jak a jaké kombinace vyšších harmonických složek ovlivňují vjem barvy zvuku. Experiment je založen na metodě sémantického diferenciálu. Vzorky byly rozděleny do několika skupin a v rámci těchto skupin porovnány a dány do souvislosti s předpokládaným vjemem barev.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with the research of the influence of individual harmonic on the perception of sound color. An application was created with a questionnaire in which respondents assessed a total of 29 samples on different bipolar scales.The samples were either modeled by additive synthesis or created by modifying musical instruments. The aim was to investigate how and what combinations of higher harmonic affect the perception of sound color. The experiment is based on the semantic differential method. The samples were divided into several groups and within these groups they were compared and related to the expected color perception.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKLIMEŠ, M. Analýza vlivu jednotlivých harmonických složek nebo formantových oblastí na vjem barvy zvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125867cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190436
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHarmonické složkycs
dc.subjectspektrumcs
dc.subjectpsychoakustikacs
dc.subjectbarva zvukucs
dc.subjectsémantický diferenciálcs
dc.subjectposlechový testcs
dc.subjectHarmonic componentsen
dc.subjectspectrumen
dc.subjectpsychoacousticsen
dc.subjectsound coloren
dc.subjectsemantic differentialen
dc.subjectlistening testen
dc.titleAnalýza vlivu jednotlivých harmonických složek nebo formantových oblastí na vjem barvy zvukucs
dc.title.alternativeThe Influence of single harmonics or formants on timbre color perceptionen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:08:36cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid125867en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 12:58:16en
sync.item.modts2021.11.10 12:20:24en
thesis.disciplineZvuková produkce a nahrávánícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
10.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
13.23 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_125867.html
Size:
4.77 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_125867.html
Collections