Systém pro plánování cest

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem webové aplikace sloužící k plánování cestovních tras s využitím technologie Google Maps. Věnuje se popisu použitých technologií, zejména ASP.NET, databázovému systému MS SQL Server a mapovému systému Google Maps. Dále se věnuje specifikaci požadavků, jejich zápisem za pomoci jazyka UML a návrhem datového modelu. Popisuje implementaci vyvíjené aplikace s důrazem na použitou architekturu.
Bachelor's thesis covers design and developing of web application which serves for planning itinerary. I use Google Maps technogy to display and plan the journies. The thesis describes applied technology especially ASP.NET, database system MS SQL Server and Google map system. It is also dedicated to requirements specification, their registration with the help of language UML and design of data model. It is devoted to the implementation of aplication with an emphasis on used architecture.
Description
Citation
VRBA, B. Systém pro plánování cest [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO