Kosimulace v prostředí OpenModelica a Matlab-Simulink

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce řeší kosimulaci mezi modely v prostředí OpenModelica a Matlab-Simulink. První část práce je věnována modelovacímu jazyku Modelica, simulačnímu SW OpenModelica a standardu FMI, pomocí kterého je možné exportovat modely z jednoho prostředí a importovat prostředí jiného, které tento standard podporují. Další část se věnuje návrhu vlastích bloků pro kosimulaci a jejich realizaci. V poslední kapitole jsou tří příklady pro ověření funkčnosti řešení.
This thesis solves co-simulation between OpenModelica and Matlab-Simulink. In the first part Modelica language, OpenModelica software and FMI standard are described. In the next part is proposal of solution through custom blocks and realization of those blocks. In last chapter are three examples to verify functionality of my solution.
Description
Citation
SZYMANIK, A. Kosimulace v prostředí OpenModelica a Matlab-Simulink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy byl student dotazován na pojem kosimulace, využití jiných programovacích jazyků, ošetření chybových stavů a rychlosti simulace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO