Knihovna stavebních prvků koaxiálního filtru pro CST Microwave Studio

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vývojem nástroje - maker usnadňující návrh koaxiálních dutinových rezonátorů. V práci je popsána problematika návrhu složitých struktur v CST Studio Suite 2009. Za tímto účelem jsou vytvořená makra poskytující hrubý a jemný model optimalizační rutině Tuning-Space Mapping.
This thesis deals with development of tool – macros which help to create coaxial cavity filters. It describes problematic design of complex structures at CST Studio Suite 2009. For this purpose macros supporting coarse and fine model to method Tuning – Space Mapping (TSM) was made. This means creating fine model at CST MWS and coarse model at CST DS.
Description
Citation
VOREK, J. Knihovna stavebních prvků koaxiálního filtru pro CST Microwave Studio [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO