Effect of size sprinkled heat exchange surface on developing boiling

dc.contributor.authorKracík, Petrcs
dc.contributor.authorBaláš, Marekcs
dc.contributor.authorLisý, Martincs
dc.contributor.authorPospíšil, Jiřícs
dc.coverage.issue6cs
dc.coverage.volume8cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:36Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:36Z
dc.date.issued2016-06-19cs
dc.description.abstractThis article presents research of sprinkled heat exchangers. This type of research has become rather topical in relation to sea water desalination. This process uses sprinkling of exchangers which rapidly separates vapour phase from a liquid phase. Applications help better utilize low-potential heat which is commonly wasted in utility systems. Low-potential heat may increase utilization of primary materials. Our ambition is to analyse and describe the whole sprinkled exchanger. Two heat exchangers were tested with a similar tube pitch: heat exchanger no. 1 had a four-tube bundle and heat exchanger no. 2 had eight-tube bundle. Efforts were made to maintain similar physical characteristics. They were tested at two flow rates (ca 0.07 and 0.11 kg s-1 m-1) and progress of boiling on the bundle was observed. Initial pressure was ca 10 kPa (abs) at which no liquid was boiling at any part of the exchanger; the pressure was then lowered. Other input parameters were roughly similar for both flow rates. Temperature of heating water was ca 50°C at a constant flow rate of ca 7.2 L min-1. Results of our experiments provide optimum parameters for the given conditions for both tube bundles.en
dc.description.abstractV tomto článku je prezentován výzkum v oblasti skrápěný výměníků. Tento výzkum začíná být opět aktuální například v souvislosti s odsolováním mořské vody, při kterém je u skrápěných výměníků využíváno rychlého oddělování plynné fáze od kapalné. U těchto aplikací lze využití nízko potenciální teplo, které bývá často mařeno v energetických celcích. Jeho použitím lze zvýšit využití primární suroviny. Naší ambicí je analyzovat a popsat celý skrápěný výměník. Naší ambicí je analyzovat a popsat celý sypané výměníku. Oba testované výměníky tepla byly se shodnou geometrií trubkového svazku: výměník tepla č. 1 měl čtyři trubky ve svazku a výměníku tepla č. 2 jich měl osm. Při experimentech bylo snahou udržet testované fyzikální parametry. Experimenty probíhaly při dvou průtocích (cca 0,07 a 0,11 kg s-1 m-1) a byl zaznamenán rozvoj varu na svazku. Počáteční tlak v komoře byl cca 10 kPa (abs), při kterém kapalina na svazku nevřela; pak byl postupně snížován tlak. Další vstupní parametry byly zhruba podobné u obou průtoků. Teplota topné vody byla cca 50° C při konstantním průtoku cca 7,2 L min-1. Výsledky našich experimentů poskytují optimální parametry pro dané podmínky pro oba svazky trubek.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-7cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationAdvances in Mechanical Engineering. 2016, vol. 8, issue 6, p. 1-7.en
dc.identifier.doi10.1177/1687814016654044cs
dc.identifier.issn1687-8132cs
dc.identifier.other126813cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62264
dc.language.isoencs
dc.publisherSAGE Publications Ltd,cs
dc.relation.ispartofAdvances in Mechanical Engineeringcs
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1177/1687814016654044cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1687-8132/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectvar
dc.subjectkapkový režim
dc.subjectpřenos tepla
dc.subjectskrápění
dc.subjecttrubkový svazek
dc.subjectvoda
dc.subjectboilingen
dc.subjectdropleten
dc.subjectheat transferen
dc.subjectsprinkleden
dc.subjectTube bundleen
dc.subjectwateren
dc.titleEffect of size sprinkled heat exchange surface on developing boilingen
dc.title.alternativeVliv velikosti skrápěné teplosměnné plochy na rozvoj varucs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-126813en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:36en
sync.item.modts2020.08.04 12:21:07en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. EÚ-odbor energetického inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Advances in Mechanical Engineering2016Kracik.pdf
Size:
1.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Advances in Mechanical Engineering2016Kracik.pdf