Fotovoltaické systémy - alternativní zdroj elektrické energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie se zaměřením na fotovoltaiku. Jsou zde představeny základní typy článků, jejich princip činnosti a způsoby pro zvýšení jejich účinnosti. Součástí je také přehled o možnostech zapojení fotovoltaického systému a s ním související metody akumulace energie. Na základě těchto informací je závěrem práce navržena fotovoltaická elektrárna, zásobující vyrobenou energií rekreační objekt.
The work deals with alternative sources of energy and it concentrates on a photovoltaic. There are represented the main types of solar cells, the principles of their functioning and methods of increasing their efficiency. There is also a summary of possibilities of connection of the photovoltaic system and related methods of energy accumulation. On the basis of above mentioned extent of information there is suggested a project of photovoltaic power station which supplies a holiday house by produced energy.
Description
Citation
HONKA, P. Fotovoltaické systémy - alternativní zdroj elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO