Analýza rizik u pásového dopravníku typu PDN-DPU 10010

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce zpracovává bezpečnostní požadavky na dopravníkový pás dle legislativy Evropské unie a navazující legislativy České republiky. Požadavky jsou zpracovány systémovým rozborem (přístupem). Na dané požadavky je provedena analýza rizik a závěrem je posouzení těchto vyhodnocených rizik.
The bachelor's thesis deals with safety requirements for the conveyor belt according to the legislation of the European Union and related legislation of the Czech Republic. Requirements are processed by system analysis (approach). A risk analysis is performed for the given requirements and the conclusion is the assessment of these evaluated risks.
Description
Citation
LAPČÍK, D. Analýza rizik u pásového dopravníku typu PDN-DPU 10010 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Prezentace - Obsah - Cíle práce - Popis strojního zařízení - Pásový dopravník PDN-DPU 10010 - Požadavky právních předpisů - Postup řešení problematiky - Požadavky relevantních harmonizovaných norem - Zhodnocení - Návrh snížení rizika - metoda tří kroků Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Kde stojí obsluha u dopravníku nebo jaký je pohyb okolo dopravníku? - A kde vznikne nebezpečí úrazu? - O jakou výrobu , ke které jste svoji práci vztahoval, se jedná? - Jak lze hodnotit analýzou rizik případ, kdy obsluha vědomě vyřadí bezpečnostní systém? - Co znamená pojem "Nebezpečí duševního přetížení nebo nevytížení"? Student odpověděl na všechny otázky členů komise s nedostatky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO