Mikroprocesorem řízená nabíječka baterií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem mikroprocesorem řízené nabíječky baterií s podporou článků NiCd, NiMH a Li-Ion. Těžištěm celého projektu je kromě nabíjecích obvodů především řídící firmware mikroprocesoru s implementovanými metodami detekce nabití článků. Uživatelské rozhraní je tvořeno aplikací v PC, se kterým nabíječka komunikuje prostřednictvím USB. Spojení s PC umožňuje záznam průběhu nabíjecích charakteristik. Výsledkem práce je kompletně navržená a vytvořená nabíječka baterií včetně zdrojových kódů mikrokontroléru a PC aplikace.
This thesis deals with design of microprocessor controlled battery charger with support of NiCd, NiMH and Li-Ion cells. The project focus is aimed within circuits design at algorithm of charge detection implemented into microprocessor. User interface is formed by PC application which communicates with charger via USB. PC connection allows recording of charging characteristics behaviour. The result of thesis is completely designed and created battery charger including microprocessor and PC application source codes.
Description
Citation
HUSNÍK, O. Mikroprocesorem řízená nabíječka baterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO