Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená lisovaním karbónového kompozitu v zápustkovej forme. Na realizáciu prototypu formy bude použitý rapid prototyping – Fused Deposition Modeling.
This bachelor's thesis discusses problems and solutions of design of the carbon crown for the bike's fork. It shows an overview of the possible implementation of the initial design up to final part. The output will be the crown made of carbon composite by mould pressing. For manufacturing the prototype form will be used 3D printing – Fused Deposition Modeling.
Description
Citation
GALLO, D. Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. Libor Nohál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Nebyl splněn hlavní cíl práce - konstrukční návrh karbobové korunky. Výstupem není prototyp součásti, ale pouze objemový model. Bakalářská práce neobsahuje výkresy navrhovaných součástí.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO