Hydraulické pohony jeřábových bubnů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickými pohony jeřábových bubnů, jejich rozdělením a popisem jejich částí a součástí. Dále se věnuje porovnání jednotlivých možností pohonů jeřábových bubnů se zdůvodněním hydraulického pohonu. Součástí práce je 3D model vhodného příkladu technického řešení za účelem vysvětlení principu funkce a dále také schéma hydraulického obvodu.
This bachelor´s thesis deals with hydraulic drives of hoisting drums, their sorting and description of their parts and components. It also pays attention to comparison of particular possibilities of hoisting drums with hydraulic drive rationale. A 3D model of a suitable example of technical solution for the purpose of explaining the principle of the function is a part of this work as well as a hydraulic circuit diagram.
Description
Citation
VOŘECH, J. Hydraulické pohony jeřábových bubnů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO