Vliv podnikání na životní prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V mé práci se pokouším zhodnotit obecný vliv podnikání na životní prostředí. Práce obsahuje dostupné zdroje k ochraně životního prostředí, zejména se zaměřením na odpadové hospodářství. Obsahem bakalářské práce je rovněž případová studie podniku Nehlsen Třinec, s.r.o., jejímž výstupem je návrh optimalizace investice podniku v souladu s ochranou životního prostředí, popř. se snížením negativních vlivů na něj. Studie je podložena podrobnou analýzou podniku.
In my thesis I try to review general affect of business on the environment. Thesis focuses on available resources focused on protection of the environment, mainly those connected with waste management. The case study of Nehlsen Třinec, s.r.o. company is the part of thesis as well. It results in suggestion of improvement of investment in the company. Detailed analysis of the company is a base of this study.
Description
Citation
PUSTKA, O. Vliv podnikání na životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Dagmar Matějková (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka oponent práce: ZODPOVEDANÉ Otázka: Ing. Petr Novák, Ph.D. - Aký citačný štýl bol v práci použitý? - ZODPOVEDANÉ Otázka: - Ing. Michaela Beranová, Ph.D. - Rentabilita vlastného kapitálu, akú metodiku ste použili? - ZODPOVEDANÉ
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO