Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu Kinematika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou počítačových příkladů pro výuku předmětu Kinematika. Jde o ukázku možností současných multi-body simulačních nástrojů. Modelovány byly především jednodušší mechanizmy, které mají pro studenty vyšší hodnotu, než modely složitých kinematických mechanizmů.
This bachelor’s thesis deals with the creating computer examples for teaching the subject of kinematics. It is a display of options in present multi-body simulation tools. Especially the simpler mechanisms, which have higher value for students than models of complex kinematic mechanisms, were modelled.
Description
Citation
JEDINÝ, L. Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu Kinematika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Student seznámil členy komise s obsahem své práce na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO