Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
40% všech obyvatel EU žije v malých a středních městech o 10tis.- 50tis.obyvatel. V ČR žije 70% obyvatel ve městech, přes 16% všech obyvatel ČR žije v malých městech do 10tis. obyvatel. 391 malých měst do 10tis.obyvatel tvoří 75% všech českých měst. Specifičností plánování rozvoje malých a středních měst jsou nízké rozpočty na řešení velkých problémů. Celkový trend v EU (i v ekonomicky vyspělých zemích) jsou stále se snižující veřejné rozpočty. Malá města jsou navíc často bez vlastních odborných institucí zabývajících se rozvojem (útvary hlavních architektů, odbory rozvoje,…). Závažnost a aktuálnost problémů je ale stejná, ne-li relativně vyšší než u velkých měst. Proto při řešení problémů rozvoje malýc a středních měst o to víc záleží na synergii, občanské shodě a participaci, partnerství veřejného i soukromého sektoru.
Description
Keywords
Citation
XIV. Vědecká konference doktorandů. 2010 s. 62-64. ISBN 978-80-214-4088-3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO