Diagnostika mobilných sietí

Abstract
Práca sa zaoberá problematikou diagnostiky mobilných sietí, rôznymi metódami použiteľnými k tomuto účelu a tiež postupmi pre technickú diagnostiku a nadväzujúce odstraňovanie problémov či optimalizáciu mobilných sietí. Sú popísané služby, ktoré sú mobilnými sieťami obvykle realizované, ich požiadavky na kvalitu služby a spôsoby analýzy.
The thesis deals with the topic of mobile network diagnostics, different methods applicable for this purpose and methodology for technical diagnostics and consequent error mitigation or mobile network optimisation. Service commonly offered by mobile networks and their quality of service requirements and analysis methods are described.
Description
Citation
KRKOŠ, R. Diagnostika mobilných sietí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (člen) Ing. Robert Bešťák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Otto Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D. - oponent (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph.D. - oponent (člen)
Date of acceptance
2018-05-09
Defence
Posudky obou oponentů jsou kladné. Oponenti konstatují, že byly splněny cíle disertační práce, práce byla dostatečně publikována. Vytvořil metodiku diagnostiky mobilních sítí. Během své prezentace nedostatečně disertabilně uvedl výsledky práce, tyto výsledky pak dostatečně doplnil v diskuzi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO