Měřicí reproduktorová soustava pro laboratorní úlohy

but.committeedoc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Zvončák, Ph.D. (člen) RNDr. Lubor Přikryl (člen)cs
but.defenceDefinujte požadavky na tvar basreflexového rezonátoru a vysvětlete Vaše tvrzení týkající se tvaru basreflexového rezonátoru, který se pozná dle obdélníkového nebo kruhového tvaru, jak uvádíte v kapitole 2.4. Jakým způsobem lze vypočítat hodnoty pasivních prvků elektrického obvodu, který má sloužit k funkční kompenzaci kmitočtové závislosti impedance vysokotónového reproduktoru. Uveďte příklady průběhů této závislosti před a po úspěšně provedené kompenzaci. Jakou hodnotu impedance má reproduktor ve svém užitečném kmitočtovém pásmu po úspěšné kompenzaci nabývat? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAudio inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSchimmel, Jiřícs
dc.contributor.authorTomešek, Jiřícs
dc.contributor.refereeBalík, Miroslavcs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:06Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:06Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoupásmové reproduktorové soustavy a variabilní ozvučnice pro hlubokotónový reproduktor pro účely demonstračního měření v předmětu Elektroakustika. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé reproduktory, TS parametry a vzorce pro jejich výpočet. Dále jsou vysvětleny různé typy a konstrukce ozvučnic a výhybek. Pomocí simulačního programu LspCAD byly doladěny a odsimulovány návrhy uzavřené a bassreflexové ozvučnice se správnými i špatnými parametry. Stejně tak byla odsimulována navržená výhybka pro dvoupásmovou reproduktorovou soustavu. K návrhům byla připravena výkresová dokumentace. Dále byly ozvučnice a výhybka realizovány a změřeny jejich charakteristiky. V poslední řadě byly přepracovány již existující laboratorní úlohy tak, aby při jejich vypracování studenti využili realizované ozvučnice a zvolený postup návrhu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the design of a two-way speaker system and a variable baffle for a subwoofer for the purposes of demonstration measurement in the subject of Electroacoustics. The theoretical part explains the individual speakers, TS parameters and formulas for their calculation. Furthermore, various types and constructions of baffles and audio crossovers. Using the simulation program LspCAD, the designs of closed and bass reflex baffles with right and wrong parameters were fine-tuned and simulated. The proposed crossover for a two-way speaker system was also simulated. Drawing documentation was prepared for the designs. Furthermore, the baffles and crossovers were implemented, and their characteristics were measured. Finally, the existing laboratory tasks were reworked so that students could use the implemented baffles and the chosen design procedure.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationTOMEŠEK, J. Měřicí reproduktorová soustava pro laboratorní úlohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141304cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206266
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDvoupásmová reproduktorová soustavacs
dc.subjectbassreflexcs
dc.subjectLspCADcs
dc.subjectlaboratorní úlohycs
dc.subjectozvučnicecs
dc.subjectreproduktorcs
dc.subjectsimulace ozvučnicecs
dc.subjectsimulace výhybkycs
dc.subjectTS parametrycs
dc.subjectvariabilní ozvučnice.cs
dc.subjectTwo-way speaker systemen
dc.subjectbassreflexen
dc.subjectLspCADen
dc.subjectlaboratory tasksen
dc.subjectbaffleen
dc.subjectloudspeakeren
dc.subjectbaffle simulationen
dc.subjectcrossover simulationen
dc.subjectTS parametersen
dc.subjectvariable baffle.en
dc.titleMěřicí reproduktorová soustava pro laboratorní úlohycs
dc.title.alternativeMeasuring Loudspeaker System for Laboratory Practicesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-17-07:26:55cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid141304en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:05en
sync.item.modts2022.06.17 08:15:51en
thesis.disciplineZvuková technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
4.37 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141304.html
Size:
8.36 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141304.html
Collections