Životní překážka

Abstract
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zabývat tématem z oblasti sportu, osobností sportovce a především jeho psychikou. Jde o propojení jak vnitřního pocitu sportovce, tak o daný pohyb, kterým je tentokrát skok přes překážku. Nechci poukazovat a ztvárnit realistické, dokonale vytrénované tělo sportovce, ale vnitřní rozpoložení, dynamiku, strojovost, narušenou koncentraci, kterou jsem se snažila zrealizovat pomocí jednotlivých segmentů.
In my bachelor's thesis, I decided to devote my study to the field of sports, the personality of the athlete and especially his psyche. I am interested in connecting the inner feeling of the athlete and the given movement, which in my interpretation, is jumping over an obstacle. I don´t want to point out and portray the realistic, perfectly shaped body of the athlete, but I want to portray the inner feelings, dynamics, mechanicalness and disturbed concentration, which should be embodied by the individual segments.
Description
Citation
JEDLIČKOVÁ, E. Životní překážka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) Mgr. Martin Dostál (člen) akad. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena přečtením posudků vedoucího a oponenta, poté studentka představila svou práci a reagovala na podněty a dotazy z posudků. V následující rozpravě byla diskutována stylizace objektu a podobnost se sochařem Němečkem, který řeší i podobné téma. Padaly dotazy na fragmentaci objemů a řešila se otázka, kde se otevírá prostor pro další posun v tvorbě. Pohyb figury a instalace na stěně, bez umístění na soklu. Studentka na dotazy reagovala věcně, s rozmyslem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO